VRIJDAG   15 februari 2019                                   Stand groep A                                      
                                                                                                 
    1e ronde               brt car serie - brt car serie   Punten   Pnt achter de komma       Naam Car.   Wed.   Gew.   Gel.   Verl.   Pnt.   % Pnt.   Pnt achter ,   H.S   H.S in %
                                                                                                 
  A Wim Bos   36   Willem Krijnen   34   20 32 7 -   22 10   8 - 6   8,8889 - 6,4706         Sven Keppel 33   3   2   0   1   26   86,6667   27,879   9   27,2727
  A Tristan Houweling   45   Sven Keppel   33   20 40 8 -   19 4   8 - 5   8,8889 - 5,7576         Wim Bos 36   3   2   0   1   19   63,3333   21,111   7   19,4444
  B Michel van der Grijn   33   Jan Willem Timmer   47   20 16 4 -   41 7   4 - 8   4,8485 - 8,7234         Willem Krijnen 34   3   1   0   2   18   60   19,412   10   29,4118
                                                          Tristan Houweling 45   3   1   0   2   15   50   17,111   8   17,7778
    2e ronde               brt car serie - brt car serie   Punten   Pnt achter de komma                                              
                                                                                                 
  B Jeroen van Dam   19   Teus van der Hee   28   20 19 3 -   19 4   10 - 6   10,0000 - 6,7857         Stand groep B                                      
  A Wim Bos   36   Tristan Houweling   45   20 23 5 -   17 3   6 - 3   6,3889 - 3,7778                                                
  A Willem Krijnen   34   Sven Keppel   33   20 16 6 -   35 9   4 - 10   4,7059 - 10,6061         Naam Car.   Wed.   Gew.   Gel.   Verl.   Pnt.   % Pnt.   Pnt achter ,   H.S   H.S in %
                                                                                                 
    3e ronde               brt car serie - brt car serie   Punten   Pnt achter de komma       Jeroen van Dam 19   3   3   0   0   30       31,053   6   31,5789
                                                          Jan Willem Timmer 47   3   1   1   1   24       25,532   8   17,0213
  B Michel van der Grijn   33   Jeroen van Dam   19   20 19 5 -   14 5   5 - 7   5,7576 - 7,3684         Teus van der Hee 28   3   1   1   1   22       24,286   9   32,1429
  B Jan Willem Timmer   47   Teus van der Hee   28   20 47 8 -   30 9   10 - 10   10,0000 - 10,7143         Michel van der Grijn 33   3   0   0   3   14       16,061   5   15,1515
  A Wim Bos   36   Sven Keppel   33   20 21 4 -   38 9   5 - 11   5,8333 - 11,5152  
                                                   
    4e ronde               brt car serie - brt car serie   Punten   Pnt achter de komma
                                                   
  A Willem Krijnen   34   Tristan Houweling   45   20 28 9 -   20 4   8 - 4   8,2353 - 4,4444  
  B Michel van der Grijn   33   Teus van der Hee   28   20 18 5 -   19 5   5 - 6   5,4545 - 6,7857  
  B Jan Willem Timmer   47   Jeroen van Dam   19   20 32 5 -   26 6   6 - 13   6,8085 - 13,6842  
                                                   
    1/2 Finale               brt car serie - brt car serie   Punten   Pnt achter de komma
                                                   
1a-2b C Sven Keppel   33   Jan Willem Timmer   47   18 29 8 -   47 10   8 - 10   8,7879 - 10,0000  
1b-2a D Jeroen van Dam   19   Wim Bos   36   19 19 3 -   21 3   10 - 5   10,0000 - 5,8333  
                                                   
    Om 3e plaats               brt car serie - brt car serie   Punten   Pnt achter de komma
                                                   
VC-VD   Sven Keppel   33   Wim Bos   36   12 15 3 -   36 7   4 - 10   4,5455 - 10,0000  
                                                   
    Finale               brt car serie - brt car serie   Punten   Pnt achter de komma
                                                   
WC-WD   Jan Willem Timmer   47   Jeroen van Dam   19   24 35 7 -   19 5   7 - 10   7,4468 - 10,0000